Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dz. Mokotów

Powiat: 

m. st. Warszawa

Adres: 

ul. Bałuckiego 5
02-557 Warszawa
Polska

Telefon: 

(22)844-50-09

E-mail: 

grazyna.mundzik@opsmokotow.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej