Dzienny Dom Senior-WIGOR

Powiat: 

pułtuski

Adres: 

ul. Zaułek 1
06-100 Pułtusk
Polska

Telefon: 

503-932-729

E-mail: 

senior.wigor@pultusk.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej