Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina Promna

Powiat: 

białobrzeski

Adres: 

Promna Kolonia 5
26-803 Promna
Polska

Telefon: 

(48) 615 10 03

E-mail: 

gops_promna@poczta.onet.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej