Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina Stromiec

Powiat: 

białobrzeski

Adres: 

ul. Piaski 4
26-804 Stromiec
Polska

Telefon: 

(48) 619 13 38

E-mail: 

gops_stromiec@ugstromiec.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej