Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Ciechanów

Powiat: 

ciechanowski

Adres: 

ul. Rzeczkowska 8
06-400 Ciechanów
Polska

Telefon: 

(23) 672 49 91

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej