Samorządowa Polityka Senioralna Województwa Mazowieckiego 2017

Biuletyn Samorządowa Polityka Senioralna Województwa Mazowieckiego 2017

Szanowni Państwo,

W bieżącym wydaniu Biuletynu Samorządowej Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego przygotowaliśmy dla Państwa dział dotyczący aktywności społecznej przedstawicieli środowisk artystycznych "Dla nich emerytura to nie czas spędzany w fotelu - aktywność społeczna i zawodowa przedstawicieli polskiej kultury", w ramach którego przeprowadziliśmy wywiady z Panią Emilią Krakowską i Panem Januszem Zaorskim.

W pozostałej części biuletynu poruszyliśmy tematykę działalności środowisk senioralnych, w tym działalności Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, a także Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów. Dział dotyczący obszaru aktywności środowisk senioralnych zawiera również informacje o działaniach podejmowanych przez organizacji pozarządowych na terenie Mazowsza na rzecz seniorów współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r. 

Zapraszamy uprzejmie Państwa do lektury Mazowieckiego Biuletynu Informacyjnego - Samorządowa Polityka Senioralna Województwa Mazowieckiego 2017.  

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl