Urząd Miasta Płocka

Powiat: 

m. pow. Płock

Adres: 

ul. Misjonarska 22
09-400 Płock
Polska

Telefon: 

(24) 364-76-18

E-mail: 

info@plock.eu

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej