Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Zespół Realizacji Polityki Senioralnej

Powiat: 

m. st. Warszawa

Adres: 

ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
Polska

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej